Có được chia tài sản từ thu nhập trúng xổ số của chồng không?

Chúng tôi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Nhưng vẫn kinh doanh chung từ tiền trúng xổ số của anh. Hiện chúng tôi quyết định ly hôn nhưng vướng mắc trong phân chia tài sản làm ăn chung đó. Hỏi: Trong thời kì hôn nhân, vợ chồng tôi có chia tài sản chung là 1 căn nhà và